inter-ROYAL

Ana sayfa / Ürünlerimiz

ÜRÜNLERİMİZ

ULTRA CLEAR HT (Asidik Redüktan(Rongalit C))

KİMYASAL YAPISI: Asidik indirgen madde

GÖRÜNÜŞ: Beyaz toz

pH ARALIĞI: 5,0-6,0(1 gr/lt çözeltide)

ÖZELLĠKLERİ: tio üre dioksitlere göre birçok avantaj sağlar. polyester boyamalarda, boya banyosunu boĢaltmaksızın ,makine 80 C ye soğutulup PH kontrolü yapıldıktan sonra aynı banyoda kullanılır.Hidro sülfite göre çok daha iyi haslık sonuçları verir. Ultraclear Ht kostik, soda, amonyak gibi alkaliler ve Anyonik, Nonyonik yüzey aktif maddelerle uyumludur. Hidrolize dayanıklılığı boya sökme gibi yüksek sıcaklık ve uzun süre isteyen iĢlemlerde özellikle önem kazanır. Polyester, polyester karıĢımlarının boyama sonrası indirgen Ģartlarda yıkanması sürtme ve yaĢ haslıkları artırır.

UYGULAMA:
ĠNDĠRGEN YIKAMA:
Normal reçete: 4,0 gr/lt sodyum Hidrosülfit
2,0 gr/lt kostik (38 o Be)
0,5 gr/lt Royalin E 300
70-80 o C,de 20 dakika
Ultra Clear Ht, li reçete: 2,0 gr/lt Ultra Clear Ht
PH: 4-4.40
0,5 gr/lt Royalin E300
80-95 oC de 20-30 dakika
MAKĠNA TEMĠZLĠĞĠNDE: Dispers boyama sonrası;
0,4-1 gr/lt Ultra Clear Ht
1,0 c/l kostik (38 o Be)
130oC de 30 dak

DEPOLAMA: serin ve kuru yerde muhafaza edilmeli. Depolama ömrü 6 aydır AMBALAJ ġEKLĠ: 25 kg lık çuval