inter-ROYAL

Ana sayfa / Ürünlerimiz

ÜRÜNLERİMİZ

ROYSOFT MSV (Mikro Silikon Emülsiyonu)

KİMYASAL YAPISI: Amino fonksiyonel silikon :
Berrak sıvı: Soğuk su ile her oranda çözülür.

ÖZELLĠKLER: ROYSOFT MSV pamuk, viskon, yün ve bunların
karıĢımlarından oluĢan elyaflar için üretilmiĢ çok etkili bir mikrosilikon emülsiyonudur. KumaĢa dolgun ,canlı ve yumuĢak bir tutum kazandırır.çözeltisinin soğuk suda kolaylıkla hazırlanması ve köpürmemesi en önemli avantajdır.Sürtünme ve yıpranmayı azaltır. KumaĢlarda pilling oluĢumunu azaltırken,yumuĢaklık,buruĢmazlık,yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığı arttırır,elektriklenmeyi önler.DikiĢ kolaylığı sağlar.

KULLANIM ġEKLĠ: ROYSOFT MSV fular uygulamalarında problemsiz uygulanır,yumuĢatılacak malın cinsi istenilen tuĢe ve yumuĢaklığa göre 10-25 gr/lt. kullanılması tavsiye edilir.Uygulanan banyo pH değerinin4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.pH ayarlanırken asetik asit kullanılmalı,seyreltilerek ve silikondan önce verilmelidir.banyo sıcaklığının soğuk olmasına dikkat edilmeli 40 C nin üzerinde emülsiyon kırılmaları yaĢanabileceği unutulmamalıdır.iyi bir emülsiyon stabilitesine sahipse de kullanım Ģartlarına uyulması iyi bir apre uygulaması için gereklidir.Emülsiyon kırılmalarında meydana gelecek yağ lekelerinden kurtulmak imkansızdır. ROYSOFT MSV apre çözeltisi uygulanacak kumaĢ iyi hidrofiliteye sahip olmalı ,kumaĢ üzerinde yağ ve alkali bulunmamalıdır.Bitim iĢlemlerinde kullanılan farklı kimyasallar ile kullanıldığında karıĢımın stabil olması kontrol edilmelidir.apre çözeltisi uygulandıktan sonra iyi bir kurutma iĢlemi önemlidir.iyi bir kurutma kumaĢın yıkama buruĢmazlık ve yumuĢaklığını artıracaktır.apre sonrası tuĢe değerlendirmeleri 1 gün sonra yapılmalıdır.

DEPOLAMA: Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 6 aydır.Ambalaj sıcağa ve donmaya karĢı korunmalıdır.
AMBALAJ ġEKLĠ: 60 kg lık orijinal plastik bidon ve IBC