inter-ROYAL

Ana sayfa / Ürünlerimiz

ÜRÜNLERİMİZ

ROYSOFT HS (Makro Hidrofil Silikon Emülsiyonu)

KĠMYASAL YAPISI: Özel yapılı silikon ihtiva eden yumuĢatıcı
GÖRÜNÜġÜ: Beyaz sıvı
ALKALĠTESĠ (pH ): 5-6
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ: Su ile her oranda çözülür.
ÖZELLĠKLERĠ: ROYSOFT HS her türlü pamuk ,pamuk-sentetik özellikle havlu ve bornoz tipi kumaĢlarda iyi bir hidrofilite sağlayıcı hidrofil yumuĢatıcıdır. KumaĢa yüksek hidrofilite ve yumuĢatma özelliği verir.Kayganlık,dolgunluk ve dökümlü tuĢe veren bir yumuĢatıcıdır.KumaĢa uygulandıktan sonra ürün tekrar boyanabilir.dikiĢ kolaylığı sağlar,sararmaya yol açmaz.
Her türlü katyonik ve noniyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilir.KumaĢlarda pilling oluĢumunu azaltırken,yumuĢaklık,buruĢmazlık,yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklılığı arttırır,elektriklenmeyi önler.

KULLANIM ġEKLĠ : ROYSOFT HS fular ve çektirme uygulamalarında problemsiz uygulanır.Uygulanan banyo pH değerinin 4.5-5.0 olmasına dikkat edilmelidir.
Ġstenilen tuĢeye ve mamulün yapısına göre ; Fular uygulamasında ; 5-30 gr/lt.
Çektirme yöntemi ;% 1-4 (40 -50 C 20dk.) pH:4.5-5.5
kullanılması tavsiye edilir.soğuk su kullanılarak kolayca hazırlanabilir.Kullanım esnasında 50C nin üzerine çıkılmaması tavsiye edilir.
DEPOLAMA: Depolama ömrü orijinal ambalajında ve oda sıcaklığında 6 aydır.Ambalaj sıcağa ve donmaya karĢı korunmalıdır.
AMBALAJ ġEKLĠ: 60 kg lık orijinal plastik bidon ve konteynır